Гончарство

Гончарство

Гончарство

Кераміка — цікаве явище в художній творчості Яворівщини, художня своєрідність якого зумовлена як специфічними особливостями, притаманними цьому видові мистецтва, так і місцевими умовами розвитку.

Аналі зпам’яток XVIII—XIXст. Дає підстави стверджувати , що на Яворівщині виготовлялись переважно керамічний посуд, кахлі, дитячі іграшки. Провідне місце займав побутовий посуд. Саме він визначає характер одного з пізніх етапів розвитку кераміки Яворівщини.

Для виготовлення керамічних виробів використовувалась наявна в районі червона і біла глина, що добувалась відкритим способом . Підготовка глини до виробництва залежала від її сорту. Як відомо, глина буває жирна і пісна. В районі наявна жирна глина («добра» ,«масна») .

Колір виробів при випалі залежав від вмісту складників глини, особливо окисів кальцію, магнію, заліза. Глина з домішкою окисів заліза має після випалу оранжево-червоний колір .Наявність в глині сполук кальцію надає випаленим виробам рожевувато-піскового кольору. Саме такий колір характерний для яворівської кераміки.

У народних майстрів Яворівщини існує чимало прийомів декорування керамічних виробів.

Прийом ритування полягає в неглибокому продряпуванні на підсушеному посуді, передвипалюванням, за допомогою спеціального інструмента («писака» ) орнаментальних мотивів.

Поширений спосіб декорування виробів — покриття поверхні посуду поливою, яку виготовляли з свинцю, кварцового піску, глини і крейди. Майстри Яворівщини вживали для розпису прозору поливу, зелену, коричневу та охрову в різних відтінках, що було характерним і для і інших керамічних осередків України.

Серед прийомів декорування керамічних виробів особливо вирізнявся розпис. На Яворівщині існували такі різновиди цієї техніки, як розпис ангобами без поливи, під полив’яний розпис ангобами, розпис прозорими і кольоровими поливами.

На Яворівщині здавна виготовлялися «борщові» горщики з широкими випуклими боками (на 4,5— 7л); «кашники» присадкуватої форми (3— 4л); «молочники » видовженої форми (2— 3л) . Виділялися так звані «оказійні » горщики — в них готувалась їж ана весілля, свята тощо .

В 1945—1950pp.окремі майстри в селах Свидниця, Глиниці, Передбір’я і Немирів почали виробляти посуд.У 1960р.Д .Черкас у селі Наконечне теж взявся за виготовлення різних видів гончарного посуду в традиційних прийомах формотворення і декорування. В усіх його виробах — мисках , горщиках-двійнятах, горнятах, «збанках», «вазонниках» — відчувається вміння правильно знайти пропорційне співвідношення частин, чіткість силуету.

Високийтехнічний і художній рівень яворівського глиняного посуду, кахлів та іграшок був зумовлений майстерністю простих, зручних і художньо досконалих форм, вмілим використанням різних прийомів декорування.