Бухгалтерія

Бухгалтерія

Централізована бухгалтерія є окремим структурним підрозділом відділу культури і туризму,
та забезпечує виконання його завдань і функцій.
Централізовану бухгалтерія очолює головний бухгалтер Антонишин Г.М.

Завдання

1.забезпечення організації бухгалтерського обліку і звітності по виконанню кошторису установ культури районного підпорядкування .
2.Систематизація групування та зведення даних з метою одержання підсумкової інформації про фінансові та господарські операції.
3.Встановлення контролю за дотримання фінансової дисципліни та веденням обліку за встановленими правилами та нормами.
4.організація робіт по впровадженню комп’ютерних технологій та здійснення заходів по забезпеченню ефективного функціонування програмно-технічних комплексів.
5 Забезпечення господарської діяльності установ культури відповідно з кодексом законів про працю,Правилами охорони праці ,виробничої санітарії та протипожежного стану.

Функції.

1.Веде бухгалтерський облік з виконання кошторису видатків установ культури районного підпорядкування.
2.Контролює за праильним і економічним використанням коштів згідно з асигнуваннями за затвердженими кошторисам з урахуванням внесених у встановленому порядку змін.
3.Перевіряє правильність оформлення документів і законності здійснених операцій.
4.Проводить своєчасне нарахування і виплату у встановленні строки заробітної плати працівникам культури.
5.Здійснює своєчасно розрахунки ,які зявилися під час виконання кошторисів видатків ,з організаціями ,установами та окремими особами.
6.Контролює за збереженням і правильним використанням грошових засобів ,матеріалів ,малоцінних і швидкозношуваних предметів та інших матеріальних цінностей ,які належать установам культури.
7.Складає і подає у встановленні строеки відповідним органам бухгалтерської звітності.
8.Організовує і бере участь у виконанні у встановленні строки інвентаризаціїйгрошових коштів і розрахунків ,а також майнових і матеріальних цінностей ,які перебувають в обслуговуванні установ.
9.Проводить інструктаж матеріально відповідальних осіб ,які обслуговують організації з питань обліку і збереження цінностей,що перебувають на відповідальному збереженні.
10.Складає і подає керівникам обслуговуючих організацій довідки про залишки невикористаних асигнувань з бюджету та іншу інформацію ,яка пов’язана з використанням кошторисів видатків.
11. Складає разом з керівниками обслуговуючих установ кошториси і розрахунки до них.
12.Забезпечує збереження бухгалтерських документів і реєстрів обліку,кошторису та інших документів.

Паспорти 1